Donderdag

  • Spel middag Bingo, Sljoelen, Kaarten, Biljarten, Rummikub, en Rad van Avontuur. Elke tweede donderdag van de maand 14:00 tot 16:30
  • PCOB Elke vierde donderdag van de maand 14:00 tot 16:30


© Dorpshuis Casembroot 2014